Piekeren en overbezorgdheid (tips voor ouders)

Maakt uw kind zich vaak zorgen over dingen en piekert het veel? Of geeft het aan dat zijn hoofd vaak vol zit? Piekeren komt veel voor bij kinderen. Maar wanneer piekeren en probleem wordt is het verstandig om als ouders te helpen om je kind grip te krijgen op het piekeren. Hieronder vindt u handvatten om uw kind hierin te ondersteunen met hulp van gestructureerd piekeren! Heeft u ondersteuning nodig? Neem kosteloos en anoniem contact op met onze consultatielijn!

Aanpak piekeren

 • Maak gebruik van het piekerhalfuurtje (of kwartier). Uw kind mag elke dag op een vast tijdstip een half uurtje piekeren.
 • Spreek af dat uw kind gedurende de dag piekergedachten/onderwerpen opschrijft als hij of zij deze opmerkt. Uw kind moet proberen dit onderwerpt te laten liggen tot het gestructureerde piekermoment.
 • Zorg dat de ‘piekerplek’ veilig en rustig is.
 • Voordat uw kind aan zijn pieker half uurtje begint, bedenk wat het gaat doen nadat het klaar is.
 • Bespreek dat een half uur per dag nadenken over een onderwerp of oplossing, lang genoeg is. Als het na een half uur voor zijn gevoel niet verder is gekomen, dan zal het ook niet verder komen als het nog langer doorgaat.

Met name in het begin zal uw kind merken dat het buiten het half uur toch gaat piekeren. Dat geeft niet: spreek af dat het de onderwerpen dan (kort) opschrijft en ze verder kan uitwerken tijdens het piekerhalfuur.

Het piekerhalfuur is altijd overdag of aan het begin van de avond. Nooit vlak voor het slapen gaan. Leg eventueel een notitieboekje op het nachtkastje, zodat uw kind snel een onderwerp kan opschrijven, zonder dit verder uit te werken.

Stappenplan voor probleemoplossing voor kinderen
Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, kunt u dit samen doen of laat u uw kind eerst alleen en bespreekt u het achteraf.

 1. Maak een inhoudsopgave van alle onderwerpen waar je over zou kunnen/ willen piekeren
 2. Kies een onderwerp dat je verder gaat uitwerken
 3. Maak onderwerpen concreter
 4. Stel jezelf vragen:
 5. Wat kan er gebeuren?
 6. Welke oplossingen kan ik allemaal bedenken?
 7. Wat zijn de voor- en nadelen van die oplossingen?
 8. Met wie kan ik daarover praten om meer informatie te krijgen?
 9. Kies een oplossing
 10. Onderneem actie of laat het onderwerp los

Bij het nabespreken kunt u de vraag aan uw kind stellen ‘Kun je er nu iets aan veranderen?’. Dan kan je kind dat gaan doen. Meestal zal het antwoord ‘nee’ zijn en dan heeft het geen zin om te piekeren en moet het soms ‘stop’ tegen zichzelf zeggen.

Kosteloos en anoniem consultatie door een Orthopedagoog, Psycholoog of GZ-Psycholoog? Vul dan hieronder uw contactgegevens in en dan bellen wij u terug op het door u gekozen tijdstip.